หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองไขว่
   จำนวนภาพ : 1  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 842  ท่าน


 
บขส.หล่มสัก
   จำนวนภาพ : 1  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 726  ท่าน


 
ศูนย์กลางกระจายสินค้าทางการเกษตร
   จำนวนภาพ : 2  รูป
   จำนวนผู้เข้าชม : 372  ท่าน


 
  (1)  
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-912-194