หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไขว่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 
 
 
 
งานก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนน ซอย ตรอก
   
งานปรับปรุงสะพาน
   
งานก่อสร้างช่องระบายน้ำ
   
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
   
ปรับปรุงระบบน้ำประปา น้ำสำหรับอุปโภค บริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 
 
 
 
งานกีฬาต่อต้านยาเสพติด
   
งานส่งเสริมการศึกษา
   
งานสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์
   
งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในชุมชน
   
นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
   
ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตรให้กับประชาชนในชุมชน
 
 
 
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
   
ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
   
ส่งเสริมในประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
ป้องกันการทำลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
   
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
   
การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
   
การให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนอกและในสำนักงาน อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-912-194