หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 


นางฐนิตา นกโวหาร
ปลัด อบต.
 
 


นายปรีดา หงษ์เจริญศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายมนตรี น้อยซาคำ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายเกษม สิทธิใจ
คนงานทั่วไป


นายเจิม ดอกทุเรียน
คนงานทั่วไป


นายมิตร หารโงน
คนงานทั่วไป


นายศักดิ์ชัย สุระคำ
คนงานทั่วไป
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565