หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 
 
งบรับ-จ่าย 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
ข้อบัญญัติ อบต.หนองไขว่ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560 [ 17 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
ข้อบัญญัติ อบต.หนองไขว่ เรื่องตลาด พ.ศ. 2560 [ 17 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
ข้อบัญญัติ อบต.หนองไขว่ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 17 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ข้อบัญญัติ อบต.หนองไขว่ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขต อบต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 [ 17 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
ข้อบัญญัติ อบต.หนองไขว่ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 [ 17 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 27  
 
ข้อบัญญัติ อบต.หนองไขว่ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 [ 17 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 [ 22 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 [ 10 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 25  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 [ 20 ก.พ. 2558 ]  อ่าน : 53  
 
  (1)  
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565