หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินปฏิบัติงาน [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง เจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ 4 ปี [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
- ทดสอบ ระบบประกาศ - [ 17 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)  
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565