หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวสรรหาบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   แบบรายงานการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล  29 เม.ย. 2564 58
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย2558  22 เม.ย. 2564 62
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน  22 เม.ย. 2564 44
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ ก.อบต.เรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นงินเดือน  22 เม.ย. 2564 46
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน  22 เม.ย. 2564 44
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ เรื่อง มาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  22 เม.ย. 2564 54
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ ประจำปีงบประมาณ 2563  13 มี.ค. 2563 172
  (1)  
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565