หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 

 
กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทำแผนให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 10.12 น. โดย คุณ ณัฐนินท์ โพธิ์เจริญชัย

ผู้เข้าชม 60 ท่าน

 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565