หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 

 
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำการศึกษา 2560  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อ 30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจถึงหลักการ ปรัชญา คติพจน์ นโยบาย การจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย หลักสูตรการเรียนการสอน งาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆของศูนย์ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ย. 2560 เวลา 11.12 น. โดย จ.อ.มงคล บุญเทียน

ผู้เข้าชม 483 ท่าน

 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565