หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 


นายสมจิตร แก้วเถาว์
ประธานสภา
 


นายพูลทรัพย์ พิมพ์สิงห์
รองประธานสภา


นางฐนิตา นกโวหาร
เลขานุการสภา
 
 


นายหลอดทอง ธรรมกิจ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายเสนาะ จุลสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายสุวิทย์ ทับวิชิน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายสมจิตร ภักดีศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายบุญสินธ์ แดงท้าว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางเกต มาตา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565