หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอนัดประชุมและขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 [ 18 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ อบต.หนองไขว่ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 [ 18 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศ อบต.หนองไขว่ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2560 [ 18 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)  
 

 

 

 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557

 

 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565