หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
  กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายสมหมาย ปานขาว
กำนันตำบลหนองไขว่
โทร : 086-210-0707
 
กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน
 


นายสมศักดิ์ ทองอ่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายสาคร เมืองใจมา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3


นายวิชัย แจ่มศรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายประกิจ รักก้อน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นายประยูร วงศ์มหา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6


นายสนไชย นนทา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายบุญโฮม เมืองพนม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8


นายอุดมสิทธิ์ บุมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9


นายทองใบ กลมเกลี้ยง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565