หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
  
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 90 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) [ 4 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 80 
ขอนัดประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 61 
ประกาศ อบต.หนองไขว่ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 80 
ประกาศ อบต.หนองไขว่ เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 70 
ประกาศ อบต.หนองไขว่ เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 71 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยวิสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25 [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
ขอนัดประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 62 
ประกาศ อำเภอหล่มสัก เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 60 
- ทดสอบ ระบบกิจการสภา - [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 71 
- ทดสอบ ระบบประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง - [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 63 
ประกาศ อบต.หนองไขว่ เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร [ 30 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 102 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25 [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 110 
ขอนัดประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 96 
ประกาศ อ.หล่มสัก เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 78 
ประกาศ อบต.หนองไขว่ เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 78 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 93 
ขอนัดประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 91 
ประกาศ อบต.หนองไขว่ เรื่องเรียกประชุมสภา อบต.หนองไขว่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป [ 22 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 79 
    
 
 
อบต.บ้านกล้วย ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน(ซอยป่ามะขาม) หมู่ที่ 3 บ้านสะแกงา [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ระวิง [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ่อรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.นาเกาะ กิจกรรม เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ เพชรบูรณ์ [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.นาเกาะ ออกสำรวจผู้ยากไร้ในชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือ [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.ซับสมอทอด การประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อรัง ตรวจกิจการฟาร์มหมู ในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อรัง [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ตาลเดี่ยว ประมวลภาพ \"แห่ปราสาทผึ้ง ประจำปี 2562\" [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านติ้ว ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน ๒๕๖๒ เดิน-วิ่ง มาราธอน เฉลิมพระเกียร [ 10 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.หลักด่าน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานงานจ้างทั่วไ [ 9 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.หินฮาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำห [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำก้อ การประกวดคำขวัญประจำตำบลน้ำก้อ [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.หินฮาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำห [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ซับสมอทอด กิจกรรมการเต้นลีลาศ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลซับสมอทอด [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ซับสมอทอด โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลซับสมอทอด(เต้นลีลาศ) [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หลักด่าน ประชุมเตรียมการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 436 
อบต.ชอนไพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ปร [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาจัดสถา [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
การจ่ายค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ (30 ส.ค. 2560)    อ่าน 556  ตอบ 0  
ฝากด้วยนะครับ (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 1102  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 667  ตอบ 0  
         
 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.4/ว6755 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4542 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4541 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว43  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4538  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4537  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4519  [ 8 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Date ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4524  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว4521  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน กศ. มท 0816.2/ว4502  [ 7 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.3/ว4515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2562 ]
ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4501  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลในปีการผลิต 2562 ในกรณีที่เกษตรกรอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4498  [ 6 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว6732 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 6 พ.ย. 2562 ]
    
 
 
 
รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 751 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินไปตรวจราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/686 การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3 ปี ของเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 5391 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาส 1-2  [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 5396 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5390 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5392 โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อปท. 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5351 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5360 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 750 1-บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 750 2-บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 223.5/ว 5371 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ฯ ตุลาคม 2562  [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 5370 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ฯ ค่าเช่าบ้าน ไตรมาสที่ 1 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
ที่ พช 0023.3/ว 5369 การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา เเละผู้อำนวสยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 749 การประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 22535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 7 พ.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว743 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5329 แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรุงปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 5317 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 [ 6 พ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 5352 การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ในระะบสานสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ของ อปท. [ 6 พ.ย. 2562 ]     
        
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองไขว่
บขส.หล่มสัก
ศูนย์กลางกระจายสินค้าทางการเกษตร
  
 
ตระกร้าเชือกปอวิทยาศาสตร์
ไม้กวาด
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองไขว่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565