หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
  
 
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 4 
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พั [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 11 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ขอนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
แบบรายงานการดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 58 
ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทษทางวินัย2558 [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 61 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเ [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศ ก.อบต.เรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศ ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศ เรื่อง มาตราฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 54 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 22 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 25 
ขอนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 20 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 28 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 59 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 63 
ขอนัดประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 55 
ประกาศประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 62 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สมัยสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 41 
    
 
 
ทต.นางั่ว ผลการตรวจคุณภาพน้ำ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นางั่ว รายงานผลการตรวจน้ำประจำปีของเทศบาลตำบลนางั่ว [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บุ่งน้ำเต้า ลงพื้นที่ช่วยกันทำพนังกั้นน้ำ ม.11 ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังโป่ง ประกาศ เชิญชวนเสนอราคาเพื่อทำการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ชอนไพร คณะกรรมการดำเนินงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว SRRT ในชุมชนตำบลชอนไพร ลงพื้ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
ทต.ตาลเดี่ยว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัย 1/1 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุม Zoom ประเมินประสิทธิภาพ อปท.ประจำปี 2564 (LPA) [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำร้อน ตรวจเยี่ยมและมอบอาหารเครื่องดื่มให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในเขตหมู่ที่ 1,2,3 บ้านน้ำ [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.ระวิง นัดประชุมสภา อบต.ระวิง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สามแยก ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.สามแยก ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 11 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.วิเชียรบุรี ประชุม คกก. พิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอนฯ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.พุขาม ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อถังขยะชนิดพลา [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.วิเชียรบุรี ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณสระน้ำหมู่ที่ 6 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอวิเชียรบุร [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ระวิง เรียกประชุมสภา อบต.ระวิง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บุ่งน้ำเต้า มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือทำความสะอาดให้กับรพ.สต.บุ่งน้ำเต้า [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.ตาลเดี่ยว แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมเ [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.น้ำร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน และกรมที่ดิน ได้เปิดโครงการ บอกดิน2 [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
อบต.น้ำร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน จดหมายข่าวจากงานพัฒนารายได้ กองคลัง [ 10 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
 
การจ่ายค่าหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ (30 ส.ค. 2560)    อ่าน 1119  ตอบ 0  
ฝากด้วยนะครับ (8 ส.ค. 2559)    อ่าน 2334  ตอบ 0  
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก (7 ก.ค. 2559)    อ่าน 1078  ตอบ 0  
         
 
 
สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ ในรูปแบบแผ่นซีดี กศ. มท 0816.4/ว1161 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1207  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1206  [ 11 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว1202  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย กสว. มท 0820.2/ว1201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์) กสว. มท 0820.3/ว1200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1194  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1190  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 กศ. มท 0816.3/ว1191 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 มิ.ย. 2564 ]
หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานภาพรวมผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.6/ว1166  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0810.6/ว1184  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีกรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1181  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1182  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1176  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1160 [กำหนดการ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
ติดตามทวงถามการตอบแบบสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว1163 [เอกสารแนบ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในแบบ ก.002 และ กสศ.06 กศ. มท 0816.2/ว1174  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564) สน.คท. มท 0808.5/ว1167 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 มิ.ย. 2564 ]
    
 
 
 
พช0023.3/ว 3204 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 3213 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 3211 ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบา  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 3214 การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พช0023.6/ว3244 การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 3217 ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทย  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 3210 ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เเละขอเชิญเข้าร่วมประชุม  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 8647 รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 3203 การอบรมโปรเเกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 3214 ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.3/ว 3242 ซักซ้อการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 11 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 413 ติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 416 แจ้งอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 414 การขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 10 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 3166 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 3168 แนวทางการบริหารจัดการเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบ มท.ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาฯ  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 3167 แนวทางการดำเนินงานเเละบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 8404 มอบหมายภารกิจให้ อปท. ในท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
พช 0023.5/ว 3173 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
พช0023.2/ว 3174 แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี  [ 9 มิ.ย. 2564 ]    
        
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองไขว่
บขส.หล่มสัก
ศูนย์กลางกระจายสินค้าทางการเกษตร
  
 
ตระกร้าเชือกปอวิทยาศาสตร์
ไม้กวาด
  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองไขว่ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565