หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไขว่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 
 
 
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ ตั้งอยู่เลขที่ 69/2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะทางห่างจากอำเภอหล่มสัก ประมาณ 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 42 กิโลเมตร ตำบลหนองไขว่มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 31.11 ตารางกิโลเมตร 19,443.75 ไร่
 
 
 
 
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 2,956 ครัวเรือน
 
จำนวนประชากรทั้งหมด จำนวน 7,690 คน
 
แยกเป็นชาย จำนวน 3,830 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80
 
แยกเป็นหญิง จำนวน 3,860 คน คิดเป็นร้อยละ 50.20
 
ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 247.19 คน / ตร.กม.
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วัดป่า และ ต.น้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ลานบ่า และ ต.ปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.น้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
 
 
  ตำบลหนองไขว่เป็นตำบลที่เป็นพื้นที่ราบในแอ่งกระทะ ไม่มีภูเขาในเขตพื้นที่ของตำบล แต่ลักษณะภูมิประเทศโดยภาพรวม จะมีภูเขาขนาบอยู่ 3 ด้าน คือ ด้านทิศเหนือในเขตพื้นที่ตำบลท่าอิบุญ ทิศตะวันออกในพื้นที่ตำบลบ้านติ้ว ตำบลช้างตะลูด ตำบลปากช่อง และด้านทิศตะวันตกในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ตำบลน้ำชุนและตำบลน้ำก้อ
 
 
 
  ช่วงที่มีอากาศหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนพฤษภาคมอันเป็นช่วงฤดูร้อน ในเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนที่สุดอุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมิถุนายน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,000 มิลลิเมตร / ปี
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน มีดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านดงข่อย 256 292 548 148  
2   บ้านน้ำก้อแกเครือ 345 389 734 226
  3   บ้านน้ำก้อหัวขัว 370 401 771 769  
4   บ้านน้ำก้อหัวขัว 284 274 558 308
  5   บ้านหนองไขว่ 262 261 523 167  
6   บ้านหนองไขว่ 269 298 567 177
  7   บ้านหนองขาม 187 177 364 98  
8   บ้านท่าแร่ 211 219 430 125
  9   บ้านท่าขาว 324 338 662 188  
10   บ้านโนนทอง 239 232 471 132
  11   บ้านหนองแก 195 191 386 122  
12   บ้านสวนละมุด 135 136 271 79
  13   บ้านโสกจักจั่น 355 254 609 143  
14   บ้านร่องโป่ง 159 165 324 144
  15   บ้านใหม่พัฒนา 239 233 472 130  
    รวมทั้งสิ้น 3,730 3,860 7,690 2,956
 
 
 
 
ไม่มีอาชีพ จำนวน 247 คน
 
นักเรียน-นักศึกษา จำนวน 1,877 คน
 
ทำนา-ทำไร่-ทำสวน จำนวน 2,017 คน
 
รับราชการ จำนวน 164 คน
 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ-บริษัท จำนวน 186 คน
 
รับจ้างทั่วไป จำนวน 973 คน
 
ค้าขาย จำนวน 230 คน
 
ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 110 คน
 
อื่นๆ ไม่ระบุ จำนวน 189 คน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-912-194