หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 


นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไขว่
 


นางคนึงนิจ มาอินทร์
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไขว่
 


นางอำพร เหชัยภูมิ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไขว่
 


นายบุญช่วย มาตา
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองไขว่
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-532-5565