หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายอัมพร มีแสง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่
วิสัยทัศน์ อบต.หนองไขว่
''พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
เกษตรปลอดสารพิษ สืบสานประเพณีท้องถิ่น''
พ่อขุนผาเมือง
อบต.หนองไขว่
1
2
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
งบรับจ่าย ปี 2561 [ 17 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 51  
 
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปี 2559 [ 20 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 38  
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ [ 17 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 58  
 
งบรับ-จ่าย ประจำปี 2557 [ 17 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานงบเดือน กรกฎาคม 2557 [ 13 ส.ค. 2557 ]  อ่าน : 77  
 
งบรับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2557 [ 17 ก.ค. 2557 ]  อ่าน : 30  
 
บัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2556 [ 6 มี.ค. 2557 ]  อ่าน : 73  
 
  (1)