องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์